luper
KOMPETANSE

Mitt firma er et eneeierforetak og all saksbehandling gjøres av meg.
reidun Min kompetanse har jeg i hovedsak fra Kriminalpolitisentralen, i tillegg til ett år i Thune Security som skriftgransker og 20 år i mitt eget firma. Kundegrunnlaget er privatpersoner, advokater, rettsapparatet, offentlige institusjoner, banker, forsikring m.fl. Jeg har bred erfaring fra rettsapparatet, både fra sivil- og straffesaker. Attester og bekreftelser på min kompetanse kan fremlegges, dersom dette er ønskelig.

KONTAKT

De fleste oppdragene får jeg via telefonisk kontakt og per post. Det er også mulig å komme innom mitt kontor for en foreløpig vurdering av materialet, og gjennomgang av sakskomplekset. Dette må imidlertid skje etter avtale.

Siden jeg ikke har kontorhjelp, kan det til tider være vanskelig å nå meg på telefonen, noe jeg selvsagt beklager. Imidlertid vil jeg ta kontakt så snart jeg har anledning til det, dersom du legger igjen en melding eller sender en mail.
(re-wil@online.no)
UNDERSØKELSESMETODER OG PRODUKT

Materialet innsendt til vurdering blir undersøkt i lupe og mikroskop og med ulike typer belysning og bestråling. De metodene jeg benytter, setter ikke spor på materialet og ødelegger det altså ikke.

De fleste sakene dreier seg om håndskriftsammenligning, og den skriften som er bestridt, vil bli sammenlignet med de innsendte prøvene. Resultatet av undersøkelsen blir nedfelt i en sakkyndig rapport med en beskrivelse av undersøkelsesmetodene og de funnene som er gjort. Dreier det seg om kopier, vil det alltid bli tatt forbehold for de feiltolkninger dette kan medføre. Hvor vidt kopier kan egne seg for en skriftteknisk undersøkelse, vil imidlertid varierer fra sak til sak, og det er ikke mulig å uttrykke seg generelt om dette. Når det gjelder håndskriftsammenligning, vil konklusjonene bli gitt i sannsynlighetsgrader.

Den rapporten som utarbeides, vil være i en form som er egnet for framlegg i retten.

Leveringstid er normalt ca. 3 uker fra jeg får materialet inn. Behandlingstiden vil variere noe etter hvor stor pågangen av saker er.

Jeg har i begrenset grad mulighet til å vurdere originalmaterialet på stedet, f.eks. i offentlige arkiver, dersom det ikke er mulig å få det tilsendt.
PRISER
Mine timesatser er for tiden kr. 900,-, + MVA.Ved kontakt kan det gis en omtrentlig kostnadsberegning.Ved konsultasjon på mitt kontor, beregnes vanlig timesats.

FOREDRAG
Om det er interesse for å få vite mer om skriftgransking, produkt,metoder og faget generelt, kan jeg tilby foredrag med demonstrasjoner av utstyr og framgangsmåter og eksempler på løsninger. F.eks. kan dette passe for advokatfirmaer og andre som har saker der problemstillinger som har med forfalskninger å gjøre er aktuelle. For næringslivet kan det være aktuelt å gå gjennom vanlige forfalskningsmetoder, slik at man kan forsøke å komme utro tjenere i forkjøpet.

opp
home