lupe
Behov for skriftgransking? Mistanke om at noe er forfalsket?
Jeg har lang og bred erfaring i faget:


  • 7 år som skriftgransker ved KRIPOS
  • 1 år i Thune Security
  • Eget firma: "Skriftgransker Reidun Wilhelmsen", 20 år
  • Cand. phil. med bl.a. norsk i fagkretsen
pusle


Har også bred erfaring fra rettsapparatet, som sakkyndig og sakkyndig vitne, både når det gjelder sivile saker og straffesaker.

PRODUKT:
Mine rapporter med eventuelt tilhørende illustrasjonsmateriale er laget med henblikk på å kunne brukes i retten for å belyse den aktuelle saken.FOREDRAG:
Jeg kan også tilby foredrag om mitt fagområde, og de mulighetene som ligger i det når det gjelder å avsløre forfalskninger av ulike slag. Dette tilpasses den enkelte oppdragsgiver og vinkles på det som er av spesiell interesse for denne. Forebygging av f.eks. svinn gjennom dokumentforfalskning blir også berørt.

KUNDEGRUNNLAG:
  • Private foretak innenfor,bank,forsikring, inkasso osv.
  • Offentlige institusjoner
  • Advokater og advokatfirmaer over hele landet
  • Privatpersoner
mikroskopVil du vite mer om faget skriftgransking? Pekerne i margen viser til tekster om de ulike arbeidsområdene i faget. Du finner også stoff om skriftgranskingens historie i Norge, en side med oppgaver for spesielt interesserte og en ordliste som forklarer faguttrykk. Jeg svarer gjerne på spørsmål angående faget, fortrinnsvis på mail.Skriftgranskerens hovedarbeidsområder, se FAG| Nærmere opplysninger om mitt firma og produkt, se FIRMASkriftgransker Reidun Wilhelmsen|Helgerødveien 350|Postboks 82 |3165 TJØME|tlf.: 33390134/92893166| Mail: re-wil@online.no


opp

skriftsgransker skriftforsker