overskriftkopi
ANDRE SIDER:
Skriftsammenligning| Trykkrilleundersøkelser| Kopiert eller skannet skrift| Tilføyelser| Tildekket skrift| Skrivemaskinundersøkelser| Prøv deg som skriftgransker| Hvordan blir man skriftgransker?| FORSIDEN
I en del saker kan det være ønskelig å få vite hva slags, eller hvem sin kopimaskin, skanner eller faks som er benyttet til å reprodusere et dokument. Det kan også være spørsmål om å forsøke å tidfeste dokumentene. faks
LETING ETTER FEIL OG MANGLER

Ut fra de begrensede ressursene en privat skriftgransker har til rådighet, og alle de ulike produktene som finnes på markedet, er det ikke mulig å identifisere ut fra generelle kjennetegn ved maskinene. Det finnes også mange maskiner som er like, og dette er derfor lite hensiktsmessig i mange tilfeller.

Som på så mange felter innenfor kriminalteknikken, er det feilene en konsentrerer seg om, de spesielle kjennetegnene som gjør f.eks. kopiene fra en bestemt kopimaskin helt unike. Her er det mange muligheter. Dårlig service på kopimaskinen kan føre til flekker og skjolder i bestemte mønstre. Det samme gjelder korrekturlakk som ikke er skikkelig tørr,som fester seg på glasplata på kopimaskinen, f.eks., og som kan lage gode spor på kopiene. Videre forstørrer, forminsker eller fordreier kopimaskiner, fakser og skannere i svært mange tilfeller det som kopieres. Som regel er dette så lite at bare grundige undersøkelser og målinger vil avsløre det. Her har man også en mulighet for identifisering.
TIDSBESTEMMELSE
jam
Fordi feil som regel blir rettet opp etter en tid, og man har service på kontormaskinene, vil spesielle kjennetegn ved disse ofte forekomme innenfor et begrenset tidsrom. Derfor kan slike også benyttes til å tidfeste et dokument.
ANDRE IDENTIFISERINGSOPPGAVER

Enkelte typer kopimaskiner og fakser har papir på rull og derfor også en skjærefunksjon. Her kan det oppstå slitasjefeil slik at kuttekantene blir uregelmessige og arkene dermed kan tilpasses i en bestemt rekkefølge. Rivekanter kan for øvrig i flere typer saker gi en mulighet for identifisering. Siste delen av spesielle papirruller til fakser og kassapparater har røde striper som skal vise at rullen snart tar slutt. Også mønsteret i disse er et eksempel på hva som kan brukes til å identifisere forskjellige typer papir. Mulighetene er mange, og hva som kan gjøres, er det bare mulig å avgjøre når den enkelte sak foreligger. Her kan mye være avhengig av skriftgranskerens erfaring, kreativitet og evnen til å se mulighetene.

opp