home

Saker med tildekket skrift kan f.eks. dreie seg om viktige avtaler, der avsnitt eller ord, datoer etc. er forsøkt skjult. I forbindelse med anonyme brev kan slik skrift også være et viktig spor, om man klarer å avdekke den.
I eksempelet nedenfor til venstre er en tekst forsøkt skjult ved at man har klusset kraftig over med flere ulike kulepenner. Til høyre er den samme teksten fotografert ved hjelp av IR-bestråling.
Her er det ikke mulig å lese noe av den underliggende skriften. På det øverste bildet er skriften delvis framkalt. På det nederst bildet er det benyttet en noe annen belysning, og det overliggende klusset er nesten borte.
I eksempelet over var det benyttet to kulepenner med svart pasta. La oss se på et annet tilfelle, der det er benyttet to ulike kulepenner med blå pasta. Også her var det mulig å få skriften godt leselig.
På dette bildet er teksten kraftig overskrevet og ikke mulig å lese. Her er det derimot mulig å skimte deler av skriftlinjene, og med litt anstrengelse å tyde teksten.
Her er resultatet. Skriften er godt leselig.

Om resultatet av framkallingen skal bli vellykket, er avhengig av hvilke skriveredskaper som er benyttet, både til den underliggende og den overliggende skriften. Ved hjelp av ulike metoder, kan skriftgranskeren prøve seg fram til hva som gir best resultat i det enkelte tilfellet.

Også skrift tildekket med korrekturlakk er det mulig å framkalle. Skriften kan i de fleste tilfeller framkalles og avfotograferes uten at det etterlater spor på det undersøkte dokumentet. Ofte er det skrift oppå lakken som ikke må skades, og det er viktig at denne ikke fjernes.

Er det brukt viskelær, eller skrift er forsøkt fjernet på annen måte, er det også muligheter for å forsterke restene i papiret og tyde skriften. F.eks. kan man framkalle tekst på brente dokumenter ved hjelp av IR-bestråling.