home

På ulike dokumenter, som avtaler, kontrakter, blanketter og skjemaer,hender det at noen lar seg friste til å foreta endringer for å oppnå fordeler for seg selv. Det kan være hele avsnitt som presses inn mellom annen skrift, eller små endringer på f.eks. beløp og datoer. I det første tilfellet vil man kunne foreta målinger og på den måten avdekke om all skriften er påført dokumentet i sammenheng. Men også mindre "justeringer" kan avsløres med det rette utstyret.

ET EKSEMPEL SOM KUNNE HA VĂRT FRA VIRKELIGHETEN

meg

Bildene under er konstruerte og skriver seg ikke fra en virkelig sak, men sakstypen er velkjent blant skriftgranskere. Det dreier seg om underslag med dokumentfalsk som middel.
Her er en kvittering for betalt porto, avfotografert i vanlig lys. Medarbeideren har kjøpt frimerker med kontanter som tas ut av en kasse, der denne kvitteringen legges som dokumentasjon på beløpet. Sjefen begynte imidlertid å mistenke at noe ikke stemte, da det gikk ut uvanlig mye penger til porto, og sendte saken til skriftgransker for sjekk.
På illustrasjonen under ser du resultatet av undersøkelsen. Ved å føye til sifre, i dette tilfellet "0" etter at innkjøpet er gjort, får den utro tjeneren ut mer enn utlegget, som kan puttes i egen lomme.
Utsnitt:
porto
I saker som dette ser en ofte at utøveren tar mange små beløp, det begynner kanskje med noen få tilfeller, men når han/hun ikke blir oppdaget, øker mengden. Noen ganger dreier det seg om tilføyelser på ulike kvitteringer, som en ser her. I andre saker kan det være falsk dokumentasjon, f.eks. med fiktive kundekvitteringer. Selv om hvert beløp kan være lite, blir det mye til sammen. Problemet for arbeidsgiveren kan være at man har mistanke, men det er vanskelig å bevise hva som foregår. I noen tilfeller kan en i vanlig belysning, se at det er en liten fargeforskjell i skriften, men den er ikke tydelig nok til at man kan være sikker. ┼ skaffe dokumentasjon som kan bekrefte eller avkrefte mistanken, blir da skriftgranskerens oppgave.

FINNER DU DEN HEMMELIGE BESKJEDEN?

Metodene som brukes til å avsløre tilføyelser, bygger på at blekkpasta i ulike skriveredskaper er satt sammen av forskjellige komponenter. Selv om skriften ser lik ut i vanlig lys, vil man kunne skille dem fra hverandre ut fra blekkinnholdet.Bokstavene nedenunder er skrevet med to ulike kulepenner som begge gir svart skrift. Med en av dem er det skrevet en setning innimellom tilfeldige bokstaver skrevet med den andre. Kan du lese budskapet? Ikke? Gå til neste bilde, der skriften er gjengitt med spesialutstyr.