overskrift

ANDRE SIDER:
Skriftsammenligning| Kopiert eller skannet skrift| Tilføyelser| Tildekket skrift| Skrivemaskinundersøkelser| Identifisering av kopimaskiner ol.| Prøv deg som skriftgransker| Hvordan blir man skriftgransker?|
FORSIDEN

Skriver man på et papir, f.eks. i en skriveblokk, kan trykket av skriveredskapet lage spor i arket under. Dette kalles trykkriller. Skriftgranskerens oppgave er å gjøre dem lesbare, da de kan gi verdifull informasjon om opphavet til et skriftstykke.


APPARATUR FOR FRAMKALLING AV TRYKKRILLER

vakum Om trykkrillene er kraftige nok, er det mulig å se dem uten andre hjelpemidler enn riktig lyssetting. En langt mer effektiv måte å få dem fram på, er imidlertid å bruke en såkalt "Vakuumboks" som er en av de typene apparater som er spesialkonstruert for formålet. Selv svake merker etter skrift flere ark ned i en blokk, kan framkalles på denne måten. Slik kan man finne fram til opplysninger om personer som har skrevet anonyme brev, avdekke datoer som kan være viktige for en tidfesting osv.

Apparatet kan også brukes til å framkalle fottøyavtrykk på papir.
kjell

ET FORHOLDSVIS USKYLDIG EKSEMPEL
lapp En lite flatterende melding lander
på pulten din på en "post-it"-lapp.

I eksempelet under har vi undersøkt det anonyme "skrivet":

esda
En annen mulig løsning hadde vært å samle inn blokker fra alle mistenkte og undersøkt dem. Da kan det ofte komme fram flere lag skrift som må skilles fra hverandre og tolkes. Noen ganger kan man på denne måten finne opplysninger som leder rett til skriveren, men ofte finner man opplysninger som en dyktig etterforsker kan jobbe videre med. Eksempelet ovenfor viser det. Her er det bare å følge sporet videre. sporhund
opp