HENRIK IBSENS HÅNDSKRIFT


De fleste mennesker utvikler sin skrift fra barn og fram til voksen alder, men så forblir skriftbildet relativt stabilt til eventuelt alder og sykdom svekker skriveferdigheten. Det finnes imidlertid eksempler på at voksne personer kan endre skriften ganske vesentlig. Et godt eksempel på dette er Henrik Ibsen.Som med så mange kunstnere, tok det tid før Ibsen ble en anerkjent forfatter, og han førte i mange år en nokså loslitt tilværelse. Som de fleste vet, var han i en periode apotekerlærling i Grimstad.(1844 - 1850) Teksten til høyre viser hvordan han skrev på denne tiden. Det er en kvittering for betaling av medisin, som den unge Henrik skrev ut på vegne av apoteker Reimann . skriftf&oslashr

Det andre tekstutdraget er fra ca. 1863 og er deler av et manus til diktet "Paa Sangertog" som er fra 1863. Vi ser at Ibsen har en rask og sikker, høyrehellende skrift.
1863
1872 På dette bildet, derimot, har Ibsen gått over til venstrehelling og en sirlig utforming av bokstavene. Tekstutdraget er skrevet i 1872, og stammer fra et manus til et dikt til tusenårsjubileet for Norges samling. Mange mennesker varierer skrivemåten sin en del, også når det gjelder f.eks. hellingsvinkel. Det som gjør tilfellet Ibsen noe spesielt, er at han bevisst bestemmer seg for å legge om stilen, og gjennomfører den resten av sitt liv.

Forklaringen på Ibsen omlegging av stilen, kan vi finne i hans forfatterkarriere. I 1866 kom Ibsens store drama "Brand" ut, det ble en suksess, og Ibsen fikk sitt gjennombrudd som forfatter. Han ble anerkjent og ble tildelt diktergasje av Stortinget. Han bestemte seg for å forandre hele sitt ytre i stil med sin nye rolle som en av Norges største diktere. Han kvittet seg med fattigpreget, raket av seg helskjegget, kjøpte moderne klær, og forandret skriften. Nå var han klar for å møte det nye samfunnet med alle omskiftningene og begivenhetene som preget slutten av 1800-tallet.

Ibsens forandring av skriften skjedde raskt, antageligvis i løpet av 1866-67.I raskt tempo skrev han "Peer Gynt", som kom ut i 1867. Deretter begynte den lange perioden hvor han produserte sine verdenskjente, realistiske samtidsdramaer.

ibsenf&oslashr Bildet til venstre er fra 1861.

Bildet til høyre er fra 1866, og vi ser at Ibsen har skiftet stil.


Til slutt et utsnitt av Ibsens skjønnskrift fra slutten av hans karriere.


KILDER:
Francis Bull: Norges litteratur Aschehoug, Oslo 1960
Hans Heiberg:"....født til kunstner Aschehoug, Oslo 1967
Edvard Beyer(red.); Norges litteraturhistorie, bind 3, Cappelen 1975
Henrik Ibsen:Samlede verker
Hundreårsutgave, bind 1 og 13, Gyldendal norsk forlag 1928
Ibsens håndskrift på nett
FORSIDEN