ANDRE SIDER:
Skriftsammenligning| Trykkrilleundersøkelser| Kopiert eller skannet skrift| Tilføyelser| Tildekket skrift| Skrivemaskinundersøkelser| Identifisering av kopimaskiner ol.| Hvordan blir man skriftgransker?| FORSIDEN

På denne siden har jeg laget noen oppgaver for dem som har lyst til å prøve seg som skriftgransker.Her er et utsnitt fra en oppsigelse, signert av Anne Monsen. Hun hevder ikke å ha underskrevet og at noen må ha forfalsket hennes signatur.

Her er den omstridte avtalen:Anne Monsen mener det er hennes overordnede i "Minas" som ønsker å bli kvitt henne, og at det er 2 mulige skrivere, Mina selv, og hennes høyre hånd, Sigrid. De blir bedt om bl.a. å skrive det omstridte navnetrekket. Noen av prøvene ser du under:
Hvem har signert den omstridte avtalen? Er signaturen ekte, eller kan Mina eller Sigrid ha gjort det?