SKRIFTGRANSKER REIDUN WILHELMSEN AS

Skriftekspert med lang og bred erfaring tilbyr skriftgransking og dokumentundersøkelser

Min  bakgrunn faget er 7 år som skriftgransker ved KRIPOS, 1 år i Thune Security og eget firma i 27 år. Har også bred erfaring fra rettsapparatet, som sakkyndig og sakkyndig vitne, både når det gjelder sivile saker og straffesaker. 

 

I Norge blir skrifteksperter utdannet ved Kriminalpolitisentralen som har en egen avdeling for dette. De jobber i hovedsak med straffesaker, mens private utøvere tar for seg sivile saker. Av og til blir også private skriftgranskere benyttet i straffesaker, og et eksempel på det er Bertheussensaken der jeg var oppnevnt som sakkyndig sammen med en skriftgransker fra Kripos.  I motsetning til grafologer prøver ikke skriftgranskere å tolke personligheten til skriveren. 

 

 "Skriftgransker", som er den offisielle tittelen på en skriftekspert i Norge, er ingen beskyttet tittel , og om man vil engasjere noen for å granske skrift, anbefaler jeg at man undersøker om denne personen har relevant bakgrunn for å kunne gjøre en slik jobb. Ikke minst er dette viktig om man vil vinne fram i retten med en sak. I Norge er det heller ingen autorisasjonsordning eller sertifisering av private skriftgranskere. 

 

Mistanke om at noe er forfalsket? Dokumentforfalskninger, falske testamenter, gavebrev, gjeldsbrev, avtaler, anonyme brev.  Har noen forsøkt å etterligne din skrift? Jeg har jobbet med forfalskninger av skrift fra 1985.

 

 

tjenester

Skriftgransking omfatter flere ulike typer undersøkelser fra skriftsammenligningfor å vurdere om en signatur er falsk eller ekte, til mer tekniske undersøkelser, for eksempel å vurdere om skrift er i original eller kopi.

Les mer

Jeg forteller om skriftgransking hos Linda Eide i Eides språksjov 06.04.2023.    

Jeg gjør ting jeg ikke kan i "Praktisk info".

Bildet er tatt av Tore Zakariassen

Produkt

Mine rapporter med eventuelt tilhørende illustrasjonsmateriale er laget med henblikk på å kunne brukes i retten for å belyse den aktuelle saken. Materialet innsendt til vurdering blir undersøkt i lupe og mikroskop og med ulike typer belysning, IR- og UV-bestråling. 

 

Les mer

Fra Bertheussensaken der jeg var oppnevnt som sakkyndig sammen med Trond Jacobsen fra Kripos for å undersøke diverse lapper som var en del av saken. Bildet er hentet fra rettssaken. 

Vil du vite mer om faget skriftgransking?

I sidene under kan du få vite mer om de ulike arbeidsområdene innenfor skriftgransking. Her er det forklart hvilke arbeidsoppgaver som ligger innenfor feltet skriftgransking og dokumentundrsøkelser, og hva jeg eventuelt kan hjelpe deg med.

HåndskriftTrykkrillerKopiert skriftTilføyelserOverskrivingSkrivemaskinerHistorie

Kundegrunnlag

Mens man ved Kriminalpolitisentralen så å si utelukkende jobber med anmeldte saker, altså straffesaker, er mitt arbeidsområde alt overveiende sivile saker, eller tvistesaker. Jeg blir likevel i en viss grad også engasjert i straffesaker, blant annet i saker der en skriftsakkyndig rapport kan være avgjørende for å unngå henleggelse av en sak.

Kundegrunnlaget er privatpersoner, advokater, rettsapparatet, offentlige institusjoner, banker, forsikring m.fl. En god del saker ender i retten, og jeg har bred erfaring med å møte som sakkyndig og sakkyndig vitne i både sivilrettslige saker og straffesaker.

Ta kontakt