Etterforskning i skriftsaker

 

privat etterforsker - skriftgransker

Skriftgranskeren er en slags etterforsker, men spesialisert på kun å undersøke dokumenter, først og fremst håndskrift. Som andre kriminalteknikere, arbeider skriftgranskeren/skrifteksperten kun med det som kalles "de tause vitner". 

 

Hvis du har behov for andre typer etterforskere, kan jeg formidle kontakt med dyktige fagfolk med bakgrunn fra bl. a. politi og fra Kripos. En del av disse kjenner jeg fra min tid i Kripos, og fra Thune Security.

 

Alle kan kalle seg privatetterforsker eller detektiv i Norge, uten å ha noen spesiell kompetanse innenfor politiarbeid og etterforskning. Det er også noen som benytter seg av dette, og driver med regelrett svindel. Andre tar seg bare godt betalt for å gjøre en jobb med svært varierende kvalitet.  Slike personer er ofte mer opptatt av å få inn betalingen, enn av problemet kunden legger fram.  Se også TV2 hjelper deg, som har  omtalt flere slike saker på sine sider. 

 

Skal du benytte en privat etterforsker på et eller annet område,  er det viktig at du sjekker at den du engasjerer, har den formelle kompetansen i orden for å kunne løse en sak. Spør alltid om hvilken utdannelse og opplæring personen har. 

 

Se også NFES som er en organisasjon for etterforskere i Norge som spesielt er opptatt av å sikre en høy etisk standard blant norske etterforskere.