ER TEKST ENDRET ELLER TILFØYD?

På ulike dokumenter, som avtaler, kontrakter, blanketter og skjemaer, hender det at noen lar seg friste til å foreta endringer for å oppnå fordeler for seg selv. Det kan være hele avsnitt som presses inn mellom annen skrift, eller små endringer på f.eks. beløp og datoer. I det første tilfellet vil man kunne foreta målinger og på den måten avdekke om all skriften er påført dokumentet i sammenheng. Men også mindre "justeringer" kan avsløres med det rette utstyret.

ET EKSEMPEL SOM KUNNE HA VÆRT FRA VIRKELIGHETEN
Bildene under er konstruerte, men er laget med bakgrunn i en ekte sak. Her er en kvittering for betalt porto, avfotografert i vanlig lys. Medarbeideren har kjøpt frimerker med kontanter som tas ut av en kasse, der denne kvitteringen legges som dokumentasjon på beløpet. Sjefen begynte imidlertid å mistenke at noe ikke stemte, da det gikk ut uvanlig mye penger til porto, og sendte saken til skriftgransker for sjekk. På illustrasjonen under ser du resultatet av undersøkelsen. Ved å føye til sifre, i dette tilfellet "0" etter at innkjøpet er gjort, får den utro tjeneren ut mer enn utlegget, som kan puttes i egen lomme. Det som er vanlig i slike saker, er å føye til sifre i beløp, eller for eksempel endre "1" til "4" eller "7". Også endring av dato kan være aktuelle saker.

Skriftgransker Reidun Wilhelmsen gransker tall i dokument

Problemet i saker som dette, kan være at oppdragsgiver vet at det er gjort endringer, og det er også ofte mulig å se hva som er endret uten å bruke filtre eller andre metoder. For å kunne bevise saken, er det imidlertid nødvendig å tydeliggjøre forskjellen og vise forskjellen i blekkpastainnholdet slik at det ikke er noen tvil.