33 39 01 34     928 93 166

SKRIFTGRANSKER REIDUN WILHELMSEN

Mitt firma har eksistert siden 1996, og all saksbehandling gjøres av meg. Min kompetanse har jeg i hovedsak fra Kriminalpolitisentralen, i tillegg til ett år i Thune Security som skriftgransker og  nå 23 år i mitt eget firma. Kundegrunnlaget er privatpersoner, advokater, rettsapparatet, offentlige institusjoner, banker, forsikring m.fl. Jeg har bred erfaring fra rettsapparatet, både fra sivil- og straffesaker. Attester og bekreftelser på min kompetanse kan fremlegges, dersom dette er ønskelig. 


De fleste oppdragene får jeg via telefonisk kontakt og per post. Det er også mulig å komme innom mitt kontor for en foreløpig vurdering av materialet, og gjennomgang av sakskomplekset. Dette må imidlertid skje etter avtale. Siden jeg ikke har kontorhjelp, kan det til tider være vanskelig å nå meg på telefonen, noe jeg selvsagt beklager. Imidlertid vil jeg ta kontakt så snart jeg har anledning til det, dersom du legger igjen en melding, sender en e-post, eller fyller ut kontaktskjemaet på denne siden.

Min kompetanse

All saksbehandling foretas av meg, Reidun Wilhelmsen. Min kompetanse er som følger:

  • Cand. Phil. fra UIO

  • Etatsopplæring ved Kriminalpolitisentralen

  • Kurs hos Norges første skriftgransker, Per Øvrebø

  • Kurs i Tyskland, Sverige og Danmark

  • 7 år som skriftgransker i Kriminalpolitisentralen

  • 1 år som skriftgransker i Thune Security

  • 23 år som skriftgransker i eget firma

  • Bred erfaring fra rettsapparatet, både sivile saker og straffesaker