ULIKE TYPER FORFALSKNINGER

 

Dokumentforfalskning

Det er mange ulike måter dokumenter blir forfalsket på . Om man for eksempel produserer et falskt pass, pengesedler, førerkort, id-kort eller vitnemål fra grunnen av, kalles det helforfaskning.  Et av de mest berømte tilfeller av slike forfalksninger, var nazistenes forsøk på å forfalske pundsedler. Målet var å oversvømme markedet med disse og dermed destabilisere økonomien og skape kaos. Til å produsere sedlene, benyttet man jødiske fanger med spesielle evner og kompetanse. Historien om noen av disse fangene, som overlevde fordi de var verdifulle for nazistene, har senere blitt til en romanDe sedlene som ble produsert, regnes som noen av verdenshistoriens beste forfalskninger. Imidlertid rakk aldri tyskeren å spre sedlene som planlagt. 

 

Å lage forfalskninger av god kvalitet, krever både kunnskap, spesielle evner og store ressurser. For å kunne avgjøre om  dokumenter som pass, ID-kort osv. er ekte eller om det dreier seg om etterligninger, er det nødvendig med referansemateriale. Skal man for eksempel undersøke om et førerkort fra Afghanistan er ekte, må man ha et ekte dokument av samme type å sammenligne med. 

 

Andre måter å forfalske på, er å manipulere allerede eksisterende dokumenter. For eksempel kan man klippe ut en dårlig karakter i et vitnemål, og lime inn en som er bedre. Man kan på samme måte manipulere innholdet i for eksemple en kontrakt eller et testamente. Dette avsløres helst ved at det ikke finnes noen original, men kun en kopi av dokumentet. Det kan også finnes i flere eksemplarer med ulikt innhold.

 

Vanlige måter å forfalske dokumenter på, er å klippe ut en signatur fra et dokument for så å lime den inn i et annet.  Det at viktige dokumenter i større og større grad kun finnes i kopi, er et problem for skriftgranskeren, fordi en kopi i mange tilfeller kan tildekke at det er foretatt manipulasjoner. På en kopi kan man ofte se hvem som har skrevet en signatur, men ikke om den er påført dokumentet med for eksempel en kulepenn, eller om den er kopiert inn fra et annet dokument.

 

Jeg har opplevd at personer kommer med dårlige mobilbilder av dokumenter, og påstår at de har tatt et bilde og kastet originalen.  Kanskje stemmer det, men det kan også være slik at dokumentet er en forfalskning, og at originalen er kastet for at dette ikke skal bli avslørt.