33 39 01 34     928 93 166

SKRIFTGRANSKER REIDUN WILHELMSEN AS

Skriftgransking og dokumentundersøkelser

Jeg har lang og bred erfaring i faget med 7 år som skriftgransker ved KRIPOS, 1 år i Thune Security og eget firma i 25 år. Har også bred erfaring fra rettsapparatet, som sakkyndig og sakkyndig vitne, både når det gjelder sivile saker og straffesaker.

tjenester

Skriftgransking omfatter flere ulike typer undersøkelser fra skriftsammenligning for å vurdere om en signatur er falsk eller ekte, til mer tekniske undersøkelser, for eksempel å vurdere om skrift er i original eller kopi.

Produkt

Mine rapporter med eventuelt tilhørende illustrasjonsmateriale er laget med henblikk på å kunne brukes i retten for å belyse den aktuelle saken. Materialet innsendt til vurdering blir undersøkt i lupe og mikroskop og med ulike typer belysning, IR- og UV-bestråling. 

Vil du vite mer om faget skriftgransking?

I sidene under kan du få vite mer om de ulike arbeidsområdene innenfor skriftgransking. Her er det forklart hvilke arbeidsoppgaver som ligger innenfor feltet skriftgransking og dokumentundrsøkelser, og hva jeg eventuelt kan hjelpe deg med.

HåndskriftTrykkrillerKopiert skriftTilføyelserOverskrivingSkrivemaskinerHistorie

Kundegrunnlag

Mens man ved Kriminalpolitisentralen så å si utelukkende jobber med anmeldte saker, altså straffesaker, er mitt arbeidsområde alt overveiende sivile saker, eller tvistesaker. Jeg blir likevel i en viss grad også engasjert i straffesaker, blant annet i saker der en skriftsakkyndig rapport kan være avgjørende for å unngå henleggelse av en sak.

Kundegrunnlaget er privatpersoner, advokater, rettsapparatet, offentlige institusjoner, banker, forsikring m.fl. En god del saker ender i retten, og jeg har bred erfaring med å møte som sakkyndig og sakkyndig vitne i både sivilrettslige saker og straffesaker.

Ta kontakt