ARBEIDSOMRÅDER

oversikt over de viktigste arbeidsområdene innenfor skriftgransking og dokumentundersøkelser

Skriftsammenligning:
Sammenligning av ulike skriftstykker for å se om de kan være skrevet av samme person. Dette er skriftgranskerens vanligste oppgave. Det kan dreie seg om testamenter, kvitteringer, sjekker, avtaler, gjeldsbrev, anonyme brev.


Trykkriller:
Framkalling av nedtrykk etter skrift fra overliggende materiale. Når man skriver på et ark som ligger over et annet papir, lager trykket fra skriveredskapet nedtrykk i underlaget, som kan framkalles ved hjelp av spesialutstyr.


Kopi eller original?
Undersøkelser med sikte på å avdekke om skrift er i kopi eller original.


Blekkpastaundersøkelser:
Optiske undersøkelser med henblikk på å skille ulike skriveredskaper fra hverandre.


Overstrykninger/tildekking/radering:
Undersøkelser med henblikk på å tyde skrift som er forsøkt skjult ved hjelp av overskrivning, korrekturlakk osv. Videre framkalling av radert skrift, eller skrift forsøkt fjernet på andre måter.


Skrivemaskinundersøkelser:

Sammenligninger av typesett for å se om skriftstykker kan være skrevet med samme skrivemaskin, lesing av engangsbånd osv. Vurdering av om skrift er utført med skrivemaskin eller printer.

Identifisering av kopimaskiner osv.:
Vurdering av spesielle kjennetegn ved kopimaskiner, dataskrivere ol.

Ta kontakt