I NOEN SAKER ER SKRIFT FORSØKT TILDEKKET

Saker med tildekket skrift kan f.eks. dreie seg om avtaler, der avsnitt eller ord, datoer etc. er forsøkt skjult. I forbindelse med anonyme brev kan slik skrift også være et viktig spor, om man klarer å avdekke den.

I eksempelet til høyre er en tekst forsøkt skjult ved at man har klusset kraftig over med flere ulike kulepenner.

På det neste bildet  er den samme teksten fotografert ved hjelp av IR-bestråling. Her kan man skimte skriften under. Ved hjelp av et annet og tettere filter, kommer skriften tydelig fram slik man ser det på det nederste bildet.

Om resultatet av framkallingen blir vellykket, er avhengig av hvilke skriveredskaper som er benyttet, både til den underliggende og den overliggende skriften. Det er flere metoder en kan forsøke å framkalle skrift på, og ved å bruke ulike filtre, belysning og bestråling kan man prøve seg fram til det som gir best resultat. 


Også skrift tildekket med korrekturlakk er det mulig å gjøre leselig, som regel også uten å måtte fjerne lakken, og dermed evt. den skriften som er påført oppå den.

Ved raderinger, for eksempel med viskelær, vil det som regel være rester av skrivepasta igjen i papiret, som kan forsterkes og gjøres lesbar. Det samme gjelder skrift som er bleket bort.

Om  resultatet av framkallingen blir vellykket, er avhengig av hvilke skriveredskaper som er benyttet, både til den underliggende og den overliggende skriften. Det er flere metoder en kan forsøke å framkalle skrift på, og ved å bruke ulike filtre, belysning og bestråling kan man prøve seg fram til det som gir best resultat.