PRISER

Mine priser er for tiden kr. 1100,- per time, + MVA. Når jeg får vite hva oppdraget går ut på, kan jeg gi en omtrentlig pris på hele oppdraget.  En vanlig sak med signaturer, bruker jeg som regel ca. en dag på.  Jeg avtaler også ofte en fast øvre pris med kunden. 

I motsetning til i et større firma med flere ansatte, gjør jeg alle oppgaver selv, uten fordyrende administrasjon eller gebyrer.

Tolking av eldre tekster, for eksempel pantedokumenter, bruker jeg fra to timer og oppover på.  Jeg gir gjerne fast pris på slike oppdrag, og beregner en lavere sats enn for andre oppdrag. 

LENKER:

Utdanning.no: Norske skriftgranskere får sin utdanning ved KRIPOS. se link, utdanning.no. Her er skriftgransker Halvor Brustad, som også har bakgrunn fra Kripos, intervjuet. 

 

NFC i Sverige tilsvarer norsk KRIPOS. I motsetning til KRIPOS påtar de seg oppdrag for private, men har lang ventetid. På deres hjemmesider er det mange nyttige opplysninger om metoder, normal tidsbruk og priser for tjenestene, osv.

 

ENFSI:Organisasjon for nasjonale laboratorier for kriminalteknikk i hele Europa. Engasjerer man en utenlandsk skriftgransker, bør man sjekke om denne har bakgrunn fra et av medlemmene her. For eksempel er det flere dyktige, private skriftgranskere som har sin utdannelse og opplæring fra Scotland Yard/Metropolitan. eller fra Bunderkriminalamt. Jeg har kontaktopplysninger til noen av disse. 

 

Uansett om man engasjerer en norsk eller utenlandsk skriftgransker, bør man sjekke om den personen som skal gjøre oppgaven, har den formelle kompetansen i orden, dvs. hvilken utdanning denne personen i utgangspunktet har. I Kripos kreves det minst en bachelor i et relevant fag før man i det hele tatt kommer i betraktning. Deretter er det test med relevante oppgaver, og så et 4-årig utdanningsløp. Tilsvarende finner man ved de offentlige krimlaboratoriene i andre land i Europa. 

 

GENERELT OM Å ENGASJERE EN PRIVAT ETTERFORSKER

Se gode råd fra forbrukeradvokat Ola Fæhn om hva du bør sjekke før du engasjerer privat etterforsker. Utsnittet under er hentet fra TV2 hjelper deg.